Kategoriat

Kilpailussa on 13 kategoriaa sekä Vuoden yritys -kategoria. Uusia kategorioita ovat Paras integroitu kampanja sekä Paras viraalimainos.

Paras kuluttajille suunnattu palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit), jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Luova idea 10%
Strategia 40%
Toteutus 30%
Tulokset 20%

Paras B2B-palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B2B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Luova idea 10%
Strategia 40%
Toteutus 30%
Tulokset 20%

Paras design

Tähän kategoriaan voi ilmoittaa verkko- ja mobiilitöitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa.

Luova idea 40%
Strategia 10%
Toteutus 50%
Tulokset 0%

Paras sosiaalisen median hyödyntäminen

Markkinointikampanja ja/tai -toimenpide, jossa on hyödynnetty digitaalista sosiaalista mediaa osana tai kokonaisuutena toteutusta. Sosiaaliseen mediaan lasketaan mm. yhteisöllisiksi tuotetut julkiset galleriat, sosiaalisen median aggregaatit, blogit, podcastit ja tietysti Facebook ja muut yhteisöpalvelut

Luova idea 30%
Strategia 30%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Paras UX-design

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen. Toivomme osallistuvien yritysten avaavan myös suunnittelun taustoja mahdollisuuksien mukaan, muun muassa dokumentoimalla mahdollisia käyttäjätutkimuksia, mittausdatan hyödyntämista, jne.

Luova idea 20%
Strategia 20%
Toteutus 50%
Tulokset 10%

Paras mobiilikampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka on suunniteltu toimivaksi mobiiliympäristössä tai joissa mobiiliulottuvuus on ollut keskeisessä roolissa. Sarjaan ilmoitetut kampanjat voivat olla esimerkiksi mobiiliapplikaatioita, mobiili-kampanjasivuja tai mobiilimainoksia. Oleellista on, että kyseessä on markkinointiviestinnällinen toimenpide. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras mobiilipalvelu -kategoriaan.

Luova idea 40%
Strategia 20%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Paras mobiilipalvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa mobiiliapplikaatiota (ei kuitenkaan mobiilipelejä) ja mobiilisivustoja mukaan lukien responsiivisiksi suunnitellut palvelut. Kategoriaan voi ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluita. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras mobiilikampanja -kategoriaan.

Luova idea 20%
Strategia 30%
Toteutus 30%
Tulokset 20%

Paras kuluttajakampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras kuluttajille suunnattu palvelu -kategoriaan.

Luova idea 40%
Strategia 20%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Paras B2B-kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti B2B-mediana. Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras B2B-palvelu -kategoriaan.

Luova idea 40%
Strategia 20%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Paras verkkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen. Mainos voi koostua useammasta osasta jos osat muodostavat kokonaisuuden, joka esitetään ruudulla samanaikaisesti. Kategoriaan ei voi ilmoittaa esimerkiksi kolmen bannerin sarjaa, jossa joka latauskerralla esitetään yksi bannereista (paitsi ilmoittamalla jokaisen bannerin erikseen). Kolmen bannerin sarjan voi sen sijaan ilmoittaa Paras verkkokampanja –kategoriaan. Paras verkkomainos -kategoria on tarkoitettu maksetussa mediassa pyörineille toteutuksille.

Luova idea 40%
Strategia 20%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Paras viraalimainos

Kategoriaan voi ilmoittaa viraalilevitykseen suunniteltuja yksittäisiä toteutuksia. Tällaisia toteutuksia voivat olla muun muassa videot ja kuvat. Ilmoittautumisesta tulee selvitä levitettiinko työtä ainoastaan viraalisti vai käytettiinkö jakeluun myös maksettua mediaa.

Luova idea 50%
Strategia 10%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Kärkimedia tuloksellisin verkkokampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu. Töiden arvioinnissa painotetaan tuloksia, tuloksia ja tuloksia.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.

Huom! Kärkimedia huolehtii puolestasi Kärkimedia tuloksellisin verkkokampanja –kategorian ilmoitusmaksuista.

Luova idea 0%
Strategia 0%
Toteutus 0%
Tulokset 100%

Paras integroitu kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa integroituja kampanjoita, jotka hyödyntävät vähintään kolmea eri mediaa. Joukossa pitää olla digitaalisia toteutuksia merkityksellisessä roolissa. Kampanjoilta odotetaan digin ja offlinen integroinnin saumattomuutta sekä kanavavahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

Luova idea 40%
Strategia 20%
Toteutus 20%
Tulokset 20%

Vuoden yritys

Ilmoita yrityksesi mukaan kisaamaan Vuoden yritys –tittelistä. Kategoriaan ilmoittaudutaan lähettämällä kolme yrityksesi tekemää casea. Caset pitää olla tehty (tai merkittävästi uudistettu) 7.2.2012 – 21.1.2013.

Lisäksi toivomme saavamme myös muita perusteluja kuten yrityksen yleinen kehitys, yrityksen tekemät innovaatiot, liiketaloudellinen tulos, jne.

Luo yrityksestäsi koontisivu, jolla esittelet caset sekä linkkaat niihin (jos työhön ei voi linkata anna perustelut tähän). Jos projektissa on ollut useita toimijoita, selvitä yrityksesi rooli. Kirjoita samalle sivulle muut mahdolliset perustelut.

Viime vuoden finalistit löydät täältä.

 
 
Ylös